2022 November 5 امــروز:شنبه 5 آذر 1401,

ماموریت شرکت گسترش ذوب هامون

ماموریت ما حضور در بازار های داخلی، منطقه ای با  ارائه محصولات با کیفیت ، طراحی و خلق خدمات نوین در زمینه­ی کوره های القائی و اتوماسیون صنعتی می باشد. تکیه ما برای نیل به این هدف بر نیروی انسانی متخصص، باانگیزه و نوآور و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری های کارآمد و به روز که در راستای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور بومی سازی شده اند است. تامین منافع و ارزش آفرینی برای ذی نفعان دلیل اصلی انجام این ماموریت می باشد.