2022 June 5 امــروز:يكشنبه 5 تير 1401,

چشم انداز شرکت گسترش ذوب هامون

این شرکت در نظر دارد در افق چشم انداز 1405، به عنوان یکی از 5 شرکت معتبر و برتر فعال در عرصه انواع کوره های القائی و اتوماسیون صنعتی در ایران و صادر کننده کوره به کشورهای منطقه شناخته شود.